فراخوان ارسال مقالات
1400/12/06

پس از برگزاری موفق اولین دوره کنفرانس در تاریخ 15 بهمن 1400 در کوپنهاگن- دانمارک ،دومین دوره کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی ؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در تاریخ 25 اردیبهشت 1401 در ازمیر - ترکیه برگزار خواهد شد. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 20 اردیبهشت 1401 نسبت به ارسال از طریق پنل کاربری اقدام نمایند.