دانلود فرمت نگارش مقالات
1400/12/06

پژوهشگران محترم که قصد ارسال مقاله به دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی را دارند، میبایست مقاله خود را طبق فرمت نگارش مقالات آماده و سپس ارسال نمایند

لطفا در نوشتن اسامی نویسندگان، سمت سازمانی دقت لازم را به عمل آورید

دانلود فرمت نگارش مقالات